English / Svenska


The instrument for assessing and monitoring the Subjective Quality of Life of a Person with a Memory Disorder
(referred to as MIKE, its Finnish acronym, from now on) #MemoryMIKE

The MIKE instrument is a way to interact with a person with a memory disorder as an independent adult and give them the opportunity to talk about serious matters. The data-collection methods are interview and orservation. The MIKE instrument is primarily intented for use in an early or moderate stage of dementia.

 MemoryMIKE manual

 MIKE interview form

 MIKE observation form

 MIKE picture card

 

MIKE (från finskans Muistisairaan Ihmisen Koettu Elämänlaatu) är ett verktyg  för bedömning och uppföljning av den upplevda livskvaliteten samt den psykiska och sociala funktionsförmågan hos personer med minnessjukdom. MIKE-verktyget hjälper en människa med minnesstörningar att få sin röst hörd. Hela MIKE-verktyget är på finska och engelska. Blanketterna finns också på svenska.

 MIKE-intervjublankett

 MIKE-obrsevationsblankett

 MIKE poster på svenska

 MIKE bildkort

Boxed
Wide

Main Background

Color Scheme

Sivusto: IT-parkki